Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
Als u een ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Wij maken GEEN gebruik van Google Analytics.

Social Media

Op de website is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op LinkedIn. De knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doet die zij met deze code verwerkt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Klein Wittenoord vof, Wittenoordseweg 3, 3927 CE Renswoude

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.

©2023 Klein Wittenoord | Realisatie: Krabo Websites & Hosting